Tiết kiệm

1. Lợi ích

Khách hàng Ưu tiên (bao gồm cả Khách hàng Ưu tiên trải nghiệm) được hưởng lãi suất ưu đãi theo từng thời kỳ.

2. Các loại sản phẩm và đặc điểm sản phẩm

- Tiết kiệm có kỳ hạn. 
Loại tiền huy động: VND, USD, EUR
Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND, 10 USD, 10 EUR.
Kỳ hạn: từ 01 tuần, 01 tháng, 02 tháng… đến 60 tháng
Lãi suất: theo quy định của NHCT đối với từng kỳ hạn. Ngoài ra, tại từng thời kỳ, Khách hàng Ưu tiên được hưởng chính sách ưu đãi lãi suất cho các kỳ hạn theo quy định của VietinBank.
Chi tiết xem tại đây
- Tiết kiệm không kỳ hạn.
Loại tiền huy động: VND, USD, EUR
Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND, 10 USD, 10 EUR.
Lãi suất: không kỳ hạn; Lãi được tính cộng dồn hàng ngày, nhập gốc vào ngày cuối tháng.
Chi tiết xem tại đây
- Tiền gửi ưu đãi tỷ giá.
Các loại ngoại tệ bán : USD, EUR, AUD, CAD, GBP, JPY, KRW, SGD, NZD

Số ngoại tệ bán tối thiểu: Không quy định
Số tiền gửi tiết kiệm không thấp hơn số ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá ưu đãi.
Kỳ hạn gửi: KH lựa chọn kỳ hạn gửi theo đơn vị tháng, kỳ hạn tối thiểu là 1 tháng của sản phẩm tiết kiệm trả lãi sau thông thường bằng VND
Mức tỷ giá ưu đãi căn cứ trên số lượng ngoại tệ KH bán cho NHCT
Chi tiết xem tại đây
- Tiết kiệm tích lũy.
Loại ngoại tệ: VND, USD.
Kỳ hạn gửi: 1 năm; 2 năm; 3 năm; 5 năm; 10 năm.
Định kỳ gửi tiền: 1 tháng/lần
Số tiền gửi định kỳ tối thiểu: 100.000VNĐ/10 USD
KH không được nộp tiền tại định kỳ cuối cùng.
Chu kỳ trả lãi và điều chỉnh lãi suất: 03 tháng hoặc 12 tháng.
Thời gian cho phép gửi trễ so với định kỳ gửi tiền: ngày cuối cùng (theo lịch) của tháng đó. Quá thời gian cho phép gửi trễ, KH phải nộp phí phạt.
KH được tất toán trước hạn, không được rút một phần gốc trước hạn.
Tài khoản TKTL không được tái đáo hạn.
Chi tiết xem Tại đây
- Tiết kiệm trực tuyến.
Loại tiền gửi: VND.
Kỳ hạn: từ 1 tuần đến 36 tháng.
Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND.
Khách hàng có thể thực hiện giao dịch gửi tiết kiệm/tất toán sổ tiết kiệm trực tuyến trên iPay (app/web) mọi lúc, mọi nơi

Lãi suất: Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến được hưởng ưu đãi hơn so với lãi suất huy động tiền gửi VND thông thường tại quầy

Ngoài ra, tại từng thời kỳ, Khách hàng Ưu tiên được hưởng chính sách ưu đãi lãi suất cho các kỳ hạn theo quy định của VietinBank.
Phương thức trả lãi: trước; sau; định kỳ
Tất toán trước hạn: được tất toán trước hạn
Chi tiết xem Tại đây