Sản phẩm đầu tư

Khách hàng ưu tiên được hưởng “Lãi suất” cao hơn gửi tiết kiệm thông thường.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư, cập nhật những sản phẩm mới nhất theo xu hướng thị trường