SẢN PHẨM DỊCH VỤ

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀN HẢO

Tích hợp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống với những ưu đãi được thiết kế dành riêng cho Quý khách, VietinBank Premium mang đến những giải pháp tài chính hoàn hảo, giúp Quý khách không ngừng gia tăng giá trị tài sản cá nhân
Vietinbank Premium

Tài khoản thanh toán

Chuyển khoản miễn phí
Không quy định số dư tối thiểu
Khám phá
Vietinbank Premium

Thẻ

Miễn phí phát hành
Miễn phí quản lý
Khám phá
Vietinbank Premium

Tiền vay

Lãi suất hấp dẫn
Hạn mức thấu chi cao
Khám phá
Vietinbank Premium

Tiết kiệm

Cộng lãi suất hấp dẫn
Lãi suất ưu đãi cạnh tranh
Khám phá
Vietinbank Premium

Sản phẩm đầu tư

Lãi suất cao
Danh mục đầu tư đa dạng
Khám phá
Vietinbank Premium

Bảo hiểm

Đặc quyền phục vụ và chăm sóc
Sản phẩm đa dạng
Khám phá