ĐIỀU KIỆN HỘI VIÊN

Điều kiện
Huy động vốn
Bình quân 3 tháng liền kề tại VietinBank (bao gồm tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn đang hoạt động và số dư trái phiếu VietinBank)
Dư nợ
Bình quân 3 tháng liền kề tại VietinBank
Doanh số thanh toán thẻ
Doanh số thanh toán thẻ tín dụng quốc tế của khách hàng trong 12 tháng liền kề
1Hạng Bạc
Huy động vốn: Từ 500 triệu VNĐ đến dưới 1 tỷ VNĐ
Dư nợ: Từ 1 tỷ VNĐ đến dưới 2 tỷ VNĐ
Doanh số thanh toán thẻ: Từ 150 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ
2Hạng Vàng
Huy động vốn: Từ 1 tỷ VNĐ đến dưới 3 tỷ VNĐ
Dư nợ: Từ 2 tỷ VNĐ đến dưới 3 tỷ VNĐ
Doanh số thanh toán thẻ: Từ 500 triệu VNĐ đến dưới 1 tỷ VNĐ
3Hạng Bạch kim
Huy động vốn: Từ 3 tỷ VNĐ đến dưới 5 tỷ VNĐ
Dư nợ: Từ 3 tỷ VNĐ đến dưới 5 tỷ VNĐ
Doanh số thanh toán thẻ: Từ 1 tỷ VNĐ đến dưới 2 tỷ VNĐ
4Hạng Kim cương
Huy động vốn: Từ 5 tỷ VNĐ trở lên
Dư nợ: Từ 5 tỷ VNĐ trở lên
Doanh số thanh toán thẻ: Từ 2 tỷ VNĐ trở lên
5KHƯT trải nghiệm

Ngoài ra, đối với khách hàng có thu nhập bình quân tháng quy đổi VNĐ các khoản từ lương và các khoản tính theo lương (trợ cấp, phụ cấp, thưởng,…) qua VietinBank trong 12 tháng liền kề từ 50 triệu đồng trở lên được xếp hạng Khách hàng Ưu tiên (KHƯT) Hạng Bạc.

 

KHƯT trải nghiệm: Điều kiện, điều khoản đăng ký tham gia hội viên KHƯT trải nghiệm tại đây