Ưu đãi tại Wellspring Hà Nội

VietinBank Premium

1. Ưu đãi cho KHƯT của VietinBank đăng ký nhập học MỚI tại Wellspring:
- Miễn 100% phí ghi danh và ưu đãi 4 triệu/ học sinh (trừ vào học phí năm đầu tiên nhập học). Áp dụng đồng thời các chính sách ưu đãi đóng sớm và chính sách nhiều con cùng theo học tại trường công bố trong Hướng dẫn tuyển sinh của từng năm học, không áp dụng đồng thời với các chính sách khác.
- Giảm 25% các khóa học ngắn hạn/ ngoại khóa tại Wellspring. Không áp dụng đồng thời với các chính sách khác. Không áp dụng với học sinh đang theo học tại Wellspring
- Chiết khấu 0,5% giá trị voucher sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Wellspring do Vietinbank phát hành và thanh toán để quy đổi điểm thưởng/ tặng cho khách hàng Vietinbank. Tối đa sử dụng voucher tổng cộng 10 triệu/ học sinh trong 1 năm (đối với học sinh bên ngoài chỉ tham gia các khóa ngắn hạn), 20 triệu/ học sinh trong 1 năm (đối với học sinh theo học chính khóa tại trường).
2. Ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên VietinBank đăng ký nhập học MỚI tại Wellspring:
- Miễn 100% phí ghi danh và giảm thêm 2% học phí chính khóa trong suốt cấp học hoặc trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng hợp tác, tùy theo cái nào kết thúc trước. Chính sách này được áp dụng đồng thời các chính sách đóng sướm và chính sách nhiều con cùng theo học tại trường được công bố trong Hướng dẫn tuyển sinh của từng năm học, không áp dụng đồng thời với các chính sách khác.
- Giảm 30% các khóa học ngắn hạn/ ngoại khóa tại Wellspring. Không áp dụng đồng thời với các chính sách khác. Không áp dụng với học sinh đang theo học tại Wellspring

Các đặc quyền ưu đãi khác

Vietinbank Premium

Ưu đãi tại hệ thống Trường PTLC Olympia và OIS

Olympia và OIS là hai hệ thống trường liên cấp thuộc Công ty cổ phần...
Khám phá